Affärs Kinesiska kurser 
商务汉语课程

Språk: Svenska och Engelska

Affärs Kinesiska 2021, 15 st träffar

Är du intresserad av att prata kinesiska med din kinesisk partner, här är rätt kurs för dig. Svenska undervisning .lärare har erfarenheter från båda universitet och grund-gymnasieskolan i Sverige.

Max 15 personer i en klass!

Diplom ges av Kinesisk Studie-och Testcenter i Stockholm, pris:1200kr

kursen ingår studie av kinesiska affärskultur och etikett. under kursen studeras faktorer såsom skillnader mellan svenskt och kinesiskt affärskultur, vikten av skapa goda relationer med motparten, respekt för motparten i förhandlingar och andra tillvägagångssätt vid förhandlingssituationer. Vidare studeras kinesiskt affärsliv i ett större perspektiv där allmän kännedom om kinesisk affärsmarknad, ekonomi och större företag ingår.

Kursstart: v36

Onsdagar15 träffar på plats

kl 18.00-20.00:

 
 
 
 

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407