HSK Kinesiska nivåer Tester 
HSK 汉语水平考试 

2023 Hemma online test 居家网考

Anmäl dig direkt på webb: www.chinesetest.cn 直接在汉考国际官网报名

HSK TestPrislista:
 • HSK  一级,300kr
 • HSK, 二级,350kr
 • HSK, 三级,400kr
 • HSK, 四级,500kr
 • HSK, 五级,600kr
 • HSK, 六级,700kr

HSK Internet test i era egna hem pris enligt Chinesetest.cn

HSK 居家网考价格(汉考国际统一价格)

 • HSK  一级,390kr
 • HSK, 二级,455kr
 • HSK, 三级,520kr
 • HSK, 四级,650kr
 • HSK, 五级,780kr
 • HSK, 六级,910kr
 • HSK (7-9)级,2000kr
 • HSKK 初级, 300kr
 • HSKK 中级, 400kr
 • HSKK 高级, 500kr

HSKK Internet test i era egna hem pris enligt Chinesetest.cn

HSKK 居家网考价格(汉考国际统一价格)

 • HSKK  初级,390kr
 • HSKK, 中级,520kr
 • HSKK, 高级,650kr
 • BCT (A), 400kr,
 • BCT (B), 600kr,

BCT Internet test i era egna hem pris enligt Chinesetest.cn

BCT 居家网考价格(汉考国际统一价格)

 • BCT, (A),520kr
 • BCT, (B),780kr
 • YCT 一级, 200kr
 • YCT 二级, 300kr
 • YCT 三级, 400kr
 • YCT 四级, 500kr
 • YCT 初级口语, 300kr
 • YCT 中级口语, 300kr
HSK Test avgiften betalas:

Till Sverige Kina Utbyteförening, Bankgiro 5542-1242 med ditt personnummer och För-efternamn .

IBAN: SE3550000000052031121774

BIC-kod: ESSESESS

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407