HSK Prislista:
 • HSK  一级,300kr
 • HSK, 二级,350kr
 • HSK, 三级,400kr
 • HSK, 四级,500kr
 • HSK, 五级,600kr
 • HSK, 六级,700kr

Datum: 24/4(Internet test i era egna hem居家网考), 5/6(Internet test i era egna hem居家网考), 11/9, 20/11, 5/12

 • HSKK 初级, 300kr
 • HSKK 中级, 400kr
 • HSKK 高级, 500kr

Datum: 24/4(Internet test i era egna hem居家网考), 5/6(Internet test i era egna hem居家网考),17/10

 • BCT (A), 400kr,
 • BCT (B), 600kr,

Datum:  13/11

 • YCT 一级, 200kr
 • YCT 二级, 300kr
 • YCT 三级, 400kr
 • YCT 四级, 500kr
 • YCT 初级口语, 300kr
 • YCT 中级口语, 300kr

Datum: 24/4(Internet test i era egna hem居家网考), 5/6(Internet test i era egna hem居家网考),

HSK Test avgiften betalas:

Till Sverige Kina Utbyteförening, Bankgiro 5542-1242 med ditt personnummer och För-efternamn samt Testnamn.

Anmäl HSK Test

Kön*Medlem *Välj HSK Test*


Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407