Kinesiska nivåer Tester 汉语水平考试(HSK) 

Gör HSK Tester, sedan kan vi hjälpa dig att ansöka bidrag till Kina olika universitet

2023 första halvår Hemma online test 居家网考


Testdatum:考试日期

11/3, 20/5(Internet test i era egna hem居家网考), 

 HSK (7-9)级,datum: kolla på www.chinesetest.cn

Testdatum:考试日期

11/3, 20/5(Internet test i era egna hem居家网考), 

Testdatum:考试日期

11/3(Internet test i era egna hem居家网考)

Testdatum:考试日期


Testdatum:考试日期


 

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407