Kinesiska nivåer Tester 汉语水平考试(HSK)

Gör HSK Tester, sedan kan vi hjälpa dig att ansöka bidrag till Kina olika universitet

Testdatum:考试日期

24/4(Internet test i era egna hem),5/6(Internet test i era egna hem居家网考), 20/11,  5/12

Testdatum:考试日期

24/4(Internet test i era egna hem),5/6(Internet test i era egna hem居家网考), 

Testdatum:考试日期

13/11

Testdatum:考试日期

24/4(Internet test i era egna hem), 5/6(Internet test i era egna hem居家网考),

Testdatum:考试日期


 

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407