Kinesiska nivåer Tester 汉语水平考试(HSK) 

Gör HSK Tester, sedan kan vi hjälpa dig att ansöka bidrag till Kina olika universitet

 Hemma online test 居家网考


Testdatum:考试日期

Testdatum:考试日期

Testdatum:考试日期

Testdatum:考试日期

Testdatum:考试日期

 

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407