Kinesiska nivåer Tester 汉语水平考试(HSK) 

Gör HSK Tester, sedan kan vi hjälpa dig att ansöka bidrag till Kina olika universitet

Testdatum:考试日期

30/10, 10/12(Internet test i era egna hem居家网考), 

26/11, HSK (7-9)级,全球首考

Testdatum:考试日期

30/10, 10/12(Internet test i era egna hem居家网考), 

Testdatum:考试日期

3/9(Internet test i era egna hem居家网考)

Testdatum:考试日期


Testdatum:考试日期


 

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407