HSK Kinesiska standardkurser 
HSK汉语标准课程
Lär dig mer om Kina från HSK kurser,Kurser från grundnivå till avancerad nivå

了解中国从HSK课程开始,课程从初级水平到高级水平

2021 Sommarskolan, fjärrundervisning HSK kurser
2021年HSK汉语水平考试暑期远程学习班
2021 Online Sommar camping, Shanghai studieresa i Kina, v 32, 9/8-15/8
2021 远程中国上海游学夏令营 , 第32周, 8月9日至15日
Kl: 10:00-12:00
HSK 1 nybörjare kurs 

15 online träffar

Löpande Starter

HSK 2 kurs 

15 online träffar

Löpande Starter

HSK 3 kurs 

15 online träffar

Löpande Starter

HSK 4 kurs 

15 online träffar

Löpande Starter

HSK 1 nybörjare kurs 

12  fysisk träffar

Hösten Starta

HSK 2 kurs 

12 fysisk träffar

Hösten Starta

HSK 3 kurs 

25 fysisk träffar

intensivkurs

Hösten Starta

HSK 4 kurs 

25 fysisk träffar

intensivkurs

Hösten Starta

Grund-och Affärs Kinesiska kurser 
基础和商务汉语课程

Diplom av Kinesisk Studie-och Testcenter i Stockholm

Språk: Svenska och Engelska

Affärs Kinesiska 2021

Är du intresserad av att prata kinesiska med din kinesisk partner, här är rätt kurs för dig. Svenska undervisning .

  • 15 online träffar     
Kinesiska Affärskultur 2021

Vill du bara förstår kinesisk affärskultur att göra lycklig affär med kinesiska partner utan lär dig kinesiska språk. Här är rätt kurs för dig. Svenska undervisning.

  • 12 online träffar
Kinesiska 2021 
Steg 1

Nybörjarkurs på grundnivå .Mål: förvärva grundläggande kunskap om det rikskinesiska språket med tonvikt på det moderna skriftspråket i tal och skrift, samt viss muntlig och skriftlig färdighet.

Kinesiska 2021 
Steg 2

Fortsättningskurs  på grundnivå Grundläggande kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

HSK Kinesiska nivåer Tester 
HSK 汉语水平考试

Sista steg till Kina universitet: Gör HSK Tester, sedan kan vi hjälpa dig att ansöka bidrag till Kina olika universitet

Testdatum:

24/4(Internet test i era egna hem), 5/6(Internet test i era egna hem), 20/11, 5/12

Testdatum:

24/4(Internet test i era egna hem),5/6(Internet test i era egna hem), 

Testdatum:

13/11

Testdatum:

24/4(Internet test i era egna hem), 5/6(Internet test i era egna hem)

Testdatum:


Kinesiska lärarutbildningar och Internationellt lärarcertifikat
汉语教师培训和国际汉语教师证书
Internationellt kinesiskt lärarcertifikat 

国际汉语教师证书

Kinesiska lärarutbildningar 
汉语教师培训 
Sommar-Vinter camping
夏令营, 冬令营

Studenter som lär sig kinesiska hos oss att ha möjligheter att resa i Kina.

Affärskontakt med Kina partner 
商务联系

Vi hjälper företag att kontakta med kinesisk partner. 

Följ oss

 
 

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407