Föreningens Syfte

Sverige Kina Utbyteförening är ideell förening, syftet med föreningen är att främja kinesiska språk och kultur i Sverige, föreningen ska engagera sig i aktiviteter som främja affärs, akademiska, utbildning, konstnärliga och kulturella utbyten mellan Kina och Sverige.

 

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening 

Organisationsnummer: 802531-3407