HSK Kinesiska nivåer Tester 
HSK 汉语水平考试 

 2023 första halvår Hemma online test 居家网考

HSK(1-6)级, HSKK datum: 11/3, 20/5;  

BCT datum: 11/3

HSK (7-9)级,datum: kolla på www.chinesetest.cn 

Anmäl dig direkt på webb: www.chinesetest.cn 

直接在汉考国际官网报名

Kinesiska  Internationellt lärarcertifikat
国际中文教师证书

2023 Hemma online test 居家网考

4月22日笔试,报名时间为3月14-23日

9月23日笔试,报名时间为8月15-24日

Anmäl dig direkt på webb: www.chineseteacher.org.cn 

直接在《国际中文教师证书》官网报名

HSK Kinesiska standardkurser 
HSK汉语标准课程 
Lär dig mer om Kina från HSK kurser,Kurser från grundnivå till avancerad nivå

了解中国从HSK课程开始,课程从初级水平到高级水平

HSK 1, nybörjarkurs

del 1 och del 2(forts.)

12 online träffar/del 1

12 online träffar/del 2


HSK 2 kurs

del 1 och del 2(forts.)

12 online träffar/del 1

12 online träffar/del 2


HSK 3 kurs

del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 4 kurs

del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 5 kurs

del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 6 kurs 

del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 
individuella kurser
个人定制课程

Vi ska ordna kurser som passar båda för din nivå och tider. Vi ordnar studieplan tillsammans.

HSK 词汇量

HSK 1 till HSK6

150 till 5000+  ordförråd

Grund-och Affärs Kinesiska kurser 
基础汉语和商务汉语课程 

Diplom av Kinesisk Studie-och Testcenter i Stockholm

Språk: Svenska och Engelska

Kinesiska 
Steg 1

Nybörjarkurs på grundnivå .Mål: förvärva grundläggande kunskap om det rikskinesiska språket med tonvikt på det moderna skriftspråket i tal och skrift, samt viss muntlig och skriftlig färdighet.

Lärobok: Kinesiska中文 (Johan Björkstén)

Svenska undervisning.

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 2

Fortsättningskurs  på grundnivå Grundläggande kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: Kinesiska中文 (Johan Björkstén)

Svenska undervisning.

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 3

Fortsättningskurs  efter steg 2  kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: New Practical Chinese Reader 新实用汉语课本 (Liu Xun 刘)

Svenska/Kinesiska undervisning.

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 4

Fortsättningskurs  efter steg 3  kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: New Practical Chinese Reader 新实用汉语课本 (Liu Xun 刘)

Svenska/Kinesiska undervisning.

  • 12 online träffar
Affärs Kinesiska 

Är du intresserad av att prata kinesiska med din kinesisk partner, här är rätt kurs för dig.

Lärobok: Chinese for Business 商务汉语 ( 张黎,黄为之)

Svenska undervisning .(12 online träffar )    

Kinesiska individuella kurser
个人定制课程

Vi ska ordna kurser som passar båda för din nivå och tider.

Vi ordnar studieplan tillsammans.

Svenska undervisning.

HSK Kinesiska nivåer Tester 
HSK 汉语水平考试 

Sista steg till Kina universitet: Gör HSK Tester, sedan kan vi hjälpa dig att ansöka bidrag till Kina olika universitet

 2023 första halvår Hemma online test 居家网考

HSK, HSKK datum: 11/3, 20/5;  BCT datum: 11/3

HSK (7-9)级,datum: kolla på www.chinesetest.cn 

Anmäl dig direkt på webb: www.chinesetest.cn 直接在汉考国际官网报名

Kinesiska lärarutbildningar och Internationellt lärarcertifikat
汉语教师培训和国际汉语教师证书

2023 Hemma online test 居家网考

4月22日笔试,报名时间为3月14-23日

9月23日笔试,报名时间为8月15-24日

Anmäl dig direkt på webb: www.chineseteacher.org.cn 直接在《国际中文教师证书》官网报名

Samarbetspartner
合作伙伴

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.