HSK Kinesiska nivåer Tester 
HSK 汉语水平考试 
 2023 första halvår Hemma online test 居家网考
HSK(1-6)级, HSKK datum: 11/3, 20/5;  
BCT datum: 11/3
HSK (7-9)级,www.chinesetest.cn 
Anmäl dig direkt på webb: www.chinesetest.cn 
直接在汉考国际官网报名
Kinesiska  Internationellt lärarcertifikat
国际中文教师证书
2023 Hemma online test 居家网考
4月22日笔试,报名时间为3月14-23日
9月23日笔试,报名时间为8月15-24日

Anmäl dig direkt på webb: www.chineseteacher.org.cn 

直接在《国际中文教师证书》官网报名

HSK Kinesiska standardkurser 
HSK汉语标准课程 
Lär dig mer om Kina från HSK kurser,Kurser från grundnivå till avancerad nivå

了解中国从HSK课程开始,课程从初级水平到高级水平

HSK 1, nybörjarkurs
del 1 och del 2(forts.)

12 online träffar/del 1

12 online träffar/del 2


HSK 2 kurs
del 1 och del 2(forts.)

12 online träffar/del 1

12 online träffar/del 2


HSK 3 kurs
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 4 kurs
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 5 kurs
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 6 kurs 
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 
individuella kurser
个人定制课程

Vi kan ordna kurser som passar båda för din nivå och tider. Vi ordnar studieplan tillsammans.

HSK kinesiska kurser
med studieresa
学汉语+中国旅行

Vi erbjuder dig HSK kinesiska kurser med studieresa i Kina till självkostnadspris. 

Grund-och Affärs Kinesiska kurser 
基础汉语和商务汉语课程 

Diplom av Kinesisk Studie-och Testcenter i Stockholm

Språk: Svenska och Engelska

Kinesiska 
Steg 1

Nybörjarkurs på grundnivå .Mål: förvärva grundläggande kunskap om det rikskinesiska språket med tonvikt på det moderna skriftspråket i tal och skrift, samt viss muntlig och skriftlig färdighet.

Lärobok: Kinesiska中文 (Johan Björkstén).

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 2

Fortsättningskurs  på grundnivå Grundläggande kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: Kinesiska中文 (Johan Björkstén)

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 3

Fortsättningskurs  efter steg 2  kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: New Practical Chinese Reader 新实用汉语课本 (Liu Xun 刘)

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 4

Fortsättningskurs  efter steg 3  kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: New Practical Chinese Reader 新实用汉语课本 (Liu Xun 刘)

  • 12 online träffar
Affärs Kinesiska 

Är du intresserad av att prata kinesiska med din kinesisk partner, här är rätt kurs för dig.

Lärobok: Chinese for Business 商务汉语 ( 张黎,黄为之)

.12 online träffar   

Kinesiska individuella kurser
个人定制课程

Vi ska ordna kurser som passar båda för din nivå och tider.

Vi ordnar studieplan tillsammans.

Svenska undervisning.

Samarbetspartner
合作伙伴
 

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.