HSK Kinesiska nivåer Tester 
HSK 汉语水平考试 
 2023 Andra halvår Hemma online test 居家网考
HSK(1-6)级, HSKK (1-3)
datum: 26 november,
På plats考点考试:
HSK(1-6)级, datum: 3 december
HSK (7-9)级,www.chinesetest.cn 
Anmäl dig direkt på webb: www.chinesetest.cn 
直接在汉考国际官网报名
Kinesiska  Internationellt lärarcertifikat
国际中文教师证书
2023 Hemma online test 居家网考
4月22日笔试,报名时间为3月14-23日
9月23日笔试,报名时间为8月15-24日

Anmäl dig direkt på webb: www.chineseteacher.org.cn 

直接在《国际中文教师证书》官网报名

2023年秋季,Scania 11个中文班准时开课,各位学员可以在此查看课程安排。 祝学习顺利!

2023 hösten, 11 st Klasser kinesiska kurser för Scania startar i tid, alla deltagare kan kolla schema här.

Lycka till!

2023 autumn, 11 classes Chinese courses for Scania start on time, all participants can check the schedule here.

Good luck!

HSK Kinesiska standardkurser 
HSK汉语标准课程 
Lär dig mer om Kina från HSK kurser,Kurser från grundnivå till avancerad nivå

了解中国从HSK课程开始,课程从初级水平到高级水平

HSK 1, nybörjarkurs
del 1 och del 2(forts.)

12 online träffar/del 1

12 online träffar/del 2


HSK 2 kurs
del 1 och del 2(forts.)

12 online träffar/del 1

12 online träffar/del 2


HSK 3 kurs
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 4 kurs
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 5 kurs
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 6 kurs 
del 1 och del 2, 3(forts.)

15 online träffar/del 1

15 online träffar/del 2

15 online träffar/del 3

HSK 
individuella kurser
个人定制课程

Vi kan ordna kurser som passar båda för din nivå och tider. Vi ordnar studieplan tillsammans.

HSK kinesiska kurser
med studieresa
学汉语+中国旅行

Vi erbjuder dig HSK kinesiska kurser med studieresa i Kina till självkostnadspris. 

Grund-och Affärs Kinesiska kurser 
基础汉语和商务汉语课程 

Diplom av Kinesisk Studie-och Testcenter i Stockholm

Språk: Svenska och Engelska

Kinesiska 
Steg 1

Nybörjarkurs på grundnivå .Mål: förvärva grundläggande kunskap om det rikskinesiska språket med tonvikt på det moderna skriftspråket i tal och skrift, samt viss muntlig och skriftlig färdighet.

Lärobok: Kinesiska中文 (Johan Björkstén).

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 2

Fortsättningskurs  på grundnivå Grundläggande kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: Kinesiska中文 (Johan Björkstén)

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 3

Fortsättningskurs  efter steg 2  kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: New Practical Chinese Reader 新实用汉语课本 (Liu Xun 刘)

  • 12 online träffar
Kinesiska 
Steg 4

Fortsättningskurs  efter steg 3  kunskaper i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Lärobok: New Practical Chinese Reader 新实用汉语课本 (Liu Xun 刘)

  • 12 online träffar
Affärs Kinesiska 

Är du intresserad av att prata kinesiska med din kinesisk partner, här är rätt kurs för dig.

Lärobok: Chinese for Business 商务汉语 ( 张黎,黄为之)

.12 online träffar   

Kinesiska individuella kurser
个人定制课程

Vi ska ordna kurser som passar båda för din nivå och tider.

Vi ordnar studieplan tillsammans.

Svenska undervisning.

Samarbetspartner

合作伙伴
 

Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407