Kursavgiften betalas:

Till Sverige Kina Utbyteförening, Bankgiro 5542-1242 med ditt personnummer och För-efternamn samt kursnamn.

IBAN: SE3550000000052031121774

BIC-kod: ESSESESS

Kursanmälan

KönMedlemVälj kurser


Sverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407