Kursavgiften betalas:

Till Sverige Kina Utbyteförening, Bankgiro 5542-1242 med ditt personnummer och För-efternamn samt kursnamn.

Kursanmälan

KönMedlemVälj kurserSverige Kina Utbyteförening, Arvid Tydéns Allé 4 , 171 69 Solna, Stockholm, Kontakta oss.  

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening    

Organisationsnummer: 802531-3407