Sverige Kina Utbyteförening

Sverige Kina Utbyteförening är ideell förening, syftet med föreningen är att främja kinesiska språk och kultur i Sverige, föreningen ska engagera sig i aktiviteter som främja affärs, akademiska, utbildning, konstnärliga och kulturella utbyten mellan Kina och Sverige. Föreningen bedriver Kinesisk Studie-och Testcenter.

 Sweden China Exchange Association

Sweden China Exchange Association is a non-profit association, the purpose of the association is to promote Chinese language and culture in Sweden, the association will engage in activities that promote business, academic, education, artistic and cultural exchanges between China and Sweden. The association runs the Chinese Learning and Testing Center.

 
 
 

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening

Organisationsnummer: 802531-3407