Kinesisk Studie-och Testcenter lärare
HSK Lärare
HSK 教师


刘璟之老师简介:

北京师范大学汉语国际教育硕士,曾在美国,法国教授对外汉语。现任南京艺术学院国际教育学院担任对外汉语教师,并负责编纂艺术汉语教材。

刘玉兰老师简介:

河北师范大学硕士,长期从事汉语预科教学,先后教授过汉语综合、听力、口语、阅读、HSK 等多门课程,并负责汉语教学项目组课程设计、教学大纲编写等工作。2019年开始承担南京师范大学国际教育学院留学生汉语预科在线教学工作,负责综合汉语、经贸汉语、HSK等教学,2020年开始承担零起点学生HSK标准教程在线教学工作。

王梓秋老师简介

南京师范大学硕士,自2014年开始,一直从事中文教学、科研和留学生管理工作。具有丰富的在线直播教学经验,先后教授过 《HSK 标准教程 》、HSK汉语预科(医学方向)、《HSK 标准会话》等课程,受到学生的广泛好评。

  Lärare
师资队伍


Kinesisk Studie-och Testcenter har haft lärare:

Pengcheng Zhu, från shandong i Kina

Lingzi Li, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Tao Mi, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Wenjuan Xu, från  Mudanjiang gymnasieskolan i Kina

Na Chen, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Youjin Pan, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Qinqin Liu, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Zixi Yue, från Northwestern University i Kina

Xuelin Zhang, Ping Ding Shan gymnasieskolan i Henan i Kina

Zhifen Ye, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Yenan Shen, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Haiyan Shu, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Jin Hu, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Qianyu Li, från Xi'an Universitet of Architecture and Technology I Kina

Xia Wang, från Chengdu University i Kina

Zhiwu Gao, från Liaoning Normal University i Kina

Per Wang, från Luleå Tekniska Universitet och gymnasieskolan

Jingzhi Liu, från Nanjing University of the Arts I Kina 

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening

Organisationsnummer: 802531-3407